Til hovedinnholdet

Acreo and Sensonor are developing new IR imaging sensor (in Swedish)

Press release

Sensonor Technologies AS and Acreo AB have signed an agreement for industrialization of a high performing infrared imaging sensor. The technology combines existing manufacturing processes for CMOS and MEMS in a new manner.

Acreo AB och Sensonor Technologies AS har tecknat avtal om samarbete för att industrialisera en ny hög-prestanda IR-bildsensor. Teknologin bygger på att kombinera etablerade tillverkningsprocesser för VLSI och MEMS på ett nytt sätt. Produktionen kan därför ske i mycket stora volymer. Detektorn behöver inte kylas och kan byggas in i små, energisnåla värmekameror som kan användas för inspektion, övervakning och avancerade säkerhetslösningar inom många områden.

Kista, Horten 2009-11-11: Bildsensorn, som kan göra en bild av värmestrålningen från t.ex. människor och djur, bygger på en ny typ av värmekänsligt halvledarmaterial som ger mycket hög känslighet. Nanometertunna skikt tillverkas med extremt god kontroll atomlager för atomlager. En kamera som använder den här typen av bolometer-detektor kan skapa bilder av omgivningen i totalt mörker. Kamerorna kan exempelvis användas i bilar för att minska olyckriskerna vid mörkerkörning. Genom att kombinera Acreos unika materialteknologi och kunskap om infraröddetektorer med Sensonors kompetens och långa erfarenhet av tillverkning av mikrosensorer för bilindustrin kommer man att kunna tillverka en produkt med bästa prestanda och tillförlitlighet till ett mycket konkurrenskraftigt pris jämfört med dagens lösningar. - Det är med stor tillfredställelse vi ser att den teknologi vi utvecklat under några år nu når industrialiseringsfasen, säger Hans Hentzell, VD på Acreo. Sensonor med sitt produktionskunnande kommer att revolutionera IR branschen. Nästa generations IR-detektorer kommer därmed att bli direkt tillgängliga för svenska systemföretag. - Det nära samarbetet mellan Acreo och Sensonor möjliggör en snabb etablering av ett nytt affärsområde och ökar bolagets konkurrenskraft säger Sverre Horntvedt, President och CEO för Sensonor.

Samarbetet inom IR området är ett resultat av några års gemensam forskning inom EU projekten PIMS, FNIR och ICU. Avtalet inkluderar licensiering av Acreos patenterade materialteknologi som är utvecklad med stöd från VINNOVA och FMV.