Jobs & Careers

 

Prosessingeniør MEMS Technology

Vår teknologigruppe jobber kontinuerlig med forbedringer av eksisterende MEMS produkter i vår 150mm skivefabrikk og har ansvaret for utvikling av nye produkter ved behov. Vi er et velfungerende og effektivt team som trenger kompletterende kompetanse innen MEMS simuleringer og maske design. Dersom du liker å jobbe sammen med andre, er selvstendig og detaljorientert uten å miste overblikket samt har erfaring med MEMS design og prosessering kan det være at nettopp du får muligheten til å bli en del av dette.

Klikk her for flere detaljer om stilling.

 

Utviklingsingeniør - signalbehandling

Produktgruppa vår jobber kontinuerlig med forbedringer av eksisterende produkter samt utvikling av nye. Hvis du, som oss, finner stor tilfredstillelse i å jobbe i et høyt teknisk kompetent miljø, der det stilles høye krav til nøyaktighet og kvalitet fra kunder og oss selv, der man kan se at produktene man har utviklet faktisk blir produsert og verdsatt, der man skal få til (og får til) nærmest det umulige, der man får møte svært profesjonelle kunder og samarbeidspartnere - da har du nå muligheten til å bli en del av dette

Klikk her for flere detaljer om stilling.

 

For English speaking send an email to personal@sensonor.no for more information.